Parteneriat pentru calitate

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1. “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Titlul proiectului:

“Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”

Contract nr. POSDRU/85/1.1/S/57551

 Structura rețelei parteneriale ElectrO07:

  • Grupul Școlar “Constantin Brâncoveanu” Târgoviște;
  • Colegiul Tehnic “Paul Dimo” Galați;
  • Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Tulcea;
  • Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Oradea;
  • Colegiul Tehnic Energetic Constanța;
  • Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iași;

Activităţi de peer learning desfăşurate  la nivelul reţelei parteneriale ElectrO07: