Despre Noi

VIZIUNEA
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea – o unitate şcolară de referinţă,  integrată nevoilor sociale ale comunităţii tulcene – doreşte să realizeze pregătirea de astăzi a tinerei generaţii pentru viitorul de mâine, la standarde europene.

 

MISIUNEA ŞCOLII
Misiunea Colegiului Tehnic „Henri Coandă” Tulcea este să asigure o educaţie de calitate  pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

La nivelul comunităţii locale ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile specifice, promovându-se un management eficient al tuturor resurselor ce favorizează toleranţa şi spirit de echipă.

De asemenea, se doreşte creşterea graduală a calităţii formării profesionale pentru inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor din sistemul TVET la 82% din total, până în anul 2013, şi ridicarea nivelului calificării în sistemul educaţional (respectiv continuarea studiilor) pentru un procent de 75% din numărul absolvenţilor  pe nivele de calificare.

 

ISTORICUL ŞCOLII
Şcoala a fost înfiinţată în anul 1971 în urma Hotărârii Consiliului de Miniştrii nr. 1100/06.09.1971, fiind considerată şcoala ce pregăteşte forţa de muncă pentru marea platformă industrială a oraşului, Combinatul Metalurgic şi Fabrica de Alumină din Tulcea.

  • 1971 – 1978 – Liceul Industrial Tulcea;
  • 1979 – 1982 – Grup Şcolar al Combinatului Metalurgic Tulcea;
  • 1982 – 1991 – Liceul Industrial Nr. 2 Tulcea;
  • 1991 – 1994 – Liceul Nr. 2 Tulcea;
  • 1995 – 1999 – Grupul Şcolar Industrial Metalurgic Tulcea;
  • 1999 – 2000 – Grupul Şcolar ”Henri Coandă” Tulcea;
  • 2000 – prezent – Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea.