Criterii specifice de departajare

  • Au domiciliul în vecinătatea circumscripţiei şcolare;
  • Ambii părinţi sunt plecaţi în străinătate şi copilul se află în întreţinerea unei familii cu domiciliul în circumscripţia şcolară;
  • Copilul este în întreţinerea unei familii cu domiciliul în circumscripţia şcolară.